˄

Privacyverklaring

Rasa Senang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor al uw vragen met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met ons via: privacy@rasasenang.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rasa Senang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rasa Senang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U de mogelijkheid te bieden om te reserveren
  • Om inzicht te krijgen in het gedrag van onze gasten

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van Rasa Senang om haar diensten te verbeteren en te optimaliseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rasa Senang bewaart uw persoonsgegevens zolang u een actieve gebruiker bent van onze diensten. Als u gedurende twee jaar geen reservering plaatst, worden al uw gegevens automatisch verwijderd.
U kunt zelf uw eigen gegevens te allen tijde verwijderen. Hiermee worden alle gegevens verwijderd uit de database van Rasa Senang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rasa Senang deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor het leveren van onze diensten of als dit wettelijk verplicht is. Als wij uw persoonsgegevens met derden delen, zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd blijven en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rasa Senang maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze helpen ons ook om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen, zodat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de instellingen van uw browser ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door uw reserveringen aan te passen met behulp van de code die u in uw e-mail heeft ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. U heeft ook recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om alle persoonsgegevens die wij over u hebben naar uzelf, iemand anders of een door u genoemde organisatie te sturen.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken en/of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, of als u andere vragen of opmerkingen heeft over gegevensverwerking, kunt u een gedetailleerd verzoek sturen naar: privacy@rasasenang.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, ter bescherming van uw privacy. Rasa Senang zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek.

Rasa Senang wil u er tevens op wijzen dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rasa Senang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: privacy@rasasenang.com