˄

Privacystatement

Rasa Senang is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Voor al uw vragen met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met ons via: privacy@rasasenang.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rasa Senang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Uw Voor- en achternaam
  • Uw E-mailadres
  • Uw Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rasa Senang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U de mogelijkheid te bieden om te reserveren
  • Om inzicht te krijgen in gedrag van onze gasten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rasa Senang bewaart uw persoonsgegevens zolang u een actieve gebruiker bent van de website. Als 2 jaar geen reservering geplaatst hebt zullen al uw gegevens automatisch verwijderd worden.
U kunt zelf uw eigen gegevens te allen tijde verwijderen. Daarmee worden alle gegevens verwijderd uit de database van Rasa Senang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rasa Senang deelt op dit moment geen persoonsgegevens met derden, wij zullen in de toekomst dit nooit zonder toestemming doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rasa Senang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door uw reserveringen te wijzigen met de code die in uw mail staat. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om alle persoonsgegevens die wij van over u beschikken naar u, iemand anders of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: privacy@rasasenang.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Rasa Senang zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Rasa Senang wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rasa Senang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: privacy@rasasenang.com